Kontakt: info
Hemsidan:
webmaster
Antal besökare
sedan 2000-05-18:
35434

Stockholm-Gotlands Boxningsförbunds årsmöte 2003

Djurgården tilldelades SGBF:s hederspris, en gong-gong. Klubben representerades av Anders Hellberg.

Majid Jelili utsågs till årets senior. Prisutdelare var Gert Fylking

websnabben