Kontakt: info
Hemsidan:
webmaster
Antal besökare
sedan 2000-05-18:
35468Organisation

Djurgårdens IF Boxning är en ideell förening och en del av Djurgårdsalliansen. Föreningen bedriver boxningsträning för ungdomar, motionärer samt elitverksamhet.

DIF Boxning: Styrelse
Namn Befattning
Niclas Selberg Ordförande
Rateb Nori Vice Ordförande
Susanne Kärrlander Kassör
Sandra Attermo Sekreterare
Stefan Lundqvist Ledamot
Roger Jonsson Ledamot
Axel Wallin Ledamot
Johan Ribbing Suppleant
Kristian Mosqueira Suppleant
Stig Eriksson Suppleant
DIF Boxning: Valberedning
Namn Befattning
Rolf Ringnér Sammankallande
Roland Dunebäck Ledamot
Stig Eriksson Ledamot
DIF Boxning: Revisorer
Namn Befattning
Erik Gossas Ordinarie Revisor
Urban Rosenqvist Ordinarie Revisor
Jan Minari Suppleant
DIF Boxning: övriga Funktionärer
Namn Befattning
Peter Kärrlander Tränare
Jurj Dirrell Tränare
Roland Dunebäck Tränare
Rolf Rignér Tränare
Babacar Kamara Tränare
Ajmal Omarzadah Tränare
Stefan Lundqvist Tränare
Sören Berg Vaktmästare

Organisationsnummer: 802015-5811
Bankgiro: 5621-8589
Plusgiro: 453519-1

email: info@difboxning.se
Mobil: 076-790 6660

websnabben